ONLINE

LÁNGŐR'94 Kft

Nyitóoldal

Nyitóoldal

Térkép

Térkép

Elérhetőségek

Kapcsolat

Viccek

Vicc

 

     

 

 

Tevékenységek

tüzelő berendezések tervezett, vagy tervezéssel érintett égéstermék elvezetőinek a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálata a benyújtott tervdokumentáció alapján

 A telepíteni kívánt tüzelőberendezések megbízható és jó hatásfokú működésének, valamint a keletkező égéstermék maradéktalan és biztonságos eltávozásának előfeltétele, hogy az égéstermék-elvezető rendszer gondosan tervezett, és a konkrét tüzelőberendezéshez méretezéssel igazoltan illesztett legyen.

 A kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz benyújtandó tervdokumentáció minimális tartalma:  

1.   A tüzelő berendezés és az égéstermék-elvezető (levegőellátó vezeték) telepítésének alaprajza.

2.   Az összekötő elem nyomvonal rajza, annak esetleges iránytöréseiben elhelyezett revíziós idomok feltüntetésével.

3.   Az égéstermék-elvezető függőleges nyomvonalterve az épületen belüli és kívüli hosszok megadásával, és a rákötni kívánt tüzelőberendezések csatlakozási helyeinek beméretezett feltüntetésével.

4.   Az égéstermék-elvezető és a legmagasabb építményrész           (pl: tűzfal, tetőgerinc stb.), ábrázolása, vagy a kitorkolási síknál magasabb és 15 méteren belül lévő szomszédos épületrészek feltüntetése.

5.   Az égéstermék-elvezető alsó és felső ellenőrzési lehetőségének, valamint az ehhez szükséges járulékos elemek (pl.: tetőkibúvó, tetőjárda, védőkorlát, hágcsó stb.) ábrázolása.

6.   Nyitott égésterű (B típusú) tüzelőberendezés esetén az égési levegő biztosításának módja.

7.   A felelős szakági tervező által készített, és aláírt, vagy ellenjegyzett méretezés az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai megfelelőségéről.

8.   Minden olyan körülmény és adat, amely a betervezett égéstermék-elvezető speciális voltából, vagy a telepítési hely jellegzetes körülményeiből adódik.

A tervfelülvizsgálathoz szükséges – a honlapunkról letölthető- nyilatkozat és megrendelő csatolása.  

Használatbavételhez szükséges helyszíni műszaki vizsgálatok

A vonatkozó jogszabályok szerint helyszíni műszaki vizsgálat szükséges:

         a) Az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőzően

                   aa) újonnan épített, vagy szerelt, felújított, átalakított         

                         égéstermék-elvezető,

                   ab) használaton kívül helyezett, ill. tartalék   (biztonsági )
                         égéstermék-elvezető, vagy

                   ac) tüzelőanyag váltás

ad) tüzelőberendezés csere esetén – kivéve,
      ha a csere a korábbival azonos elvű és
      teljesítményű új tüzelőberendezésre
      történik, és a tüzelési mód, a tüzelőanyag
      nem változik - , valamint

b) Meglévő égéstermék-elvezető

                   ba) átalakítását, felújítását, bontását, funkciójának
                          megváltoztatását,

                   bb) használaton kívül helyezését
                          megelőzően.

A műszaki felülvizsgálatról szóló, pozitív tartalmú kéményseprő-ipari nyilatkozat kézhezvételéig az égéstermék-elvezető berendezés jogszerűen nem használható!       

A helyszíni műszaki vizsgálat csak akkor kezdhető meg, ha az égéstermék-elvezető rendszer előző pontban ismertetett tervdokumentációja előzetesen benyújtásra került, és szabályos megrendelő cégünkhöz beérkezett. (A nyomtatvány oldalunkról letölthető).

A helyszíni vizsgálat alkalmával át kell adni az oldalunkról szintén letölthető kivitelezői nyilatkozat aláírt példányát, és a beépített termék, vagy rendszer teljesítmény nyilatkozatát a vizsgálatot végzők részére.

időszakos ellenőrzések, szükség szerinti tisztítások

2016. július 1-től a gazdálkodó szervezetek részére a jogszabály új feladatként írja elő, hogy az égéstermék-elvezetők kötelező időszakos ellenőrzésének, és szükség szerinti tisztításának időben történő elvégeztetéséről megrendelés útján gondoskodjanak.

A gazdálkodó szervezetek e kötelezettségükről a Tűzvédelmi Hatóság nyilvántartásában szereplő – területi illetékességgel rendelkező – kéményseprő-ipari szolgáltató igénybevételével gondoskodhatnak.

E munkálatok elvégzésének megrendeléséhez szükséges nyomtatvány oldalunkon szintén elérhető.