ONLINE

LÁNGŐR'94 Kft

Nyitóoldal

Nyitóoldal

Térkép

Térkép

Elérhetőségek

Kapcsolat

Viccek

Vicc

 

     

 

 

Bemutatkozunk

 

A Lángőr’ 94 KFT. Eddigi és jelenlegi tevékenysége

 

A Lángőr’ 94 Kft. mint erre rövidített cégnevünk is utal 1994.január 1-től kezdte meg működését. A cég alapító tagjai, majd megalakulásától dolgozói, több éves kéményseprő-ipari gyakorlattal rendelkező, és a szakma iránt elkötelezett kollégáink voltak.

Megalakulásunk óta Zala megye kétharmad részén durván mintegy 90.000 db kémény tisztítását, ellenőrzését, időszakos műszaki felülvizsgálatát láttuk el, 2016 szeptember 30-ig. Ezen időponttól a magánszemélyek ingatlanainak ellátása átkerült a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatáskörébe.

Cégünk 2016.október 1-től Veszprém és Zala megyék gazdálkodó szervezetei részére nyújt kéményseprő-ipari szolgáltatást.

 

Korszerű szolgáltatási rend és ügyfél kapcsolat kialakítása

 

Általában elmondható, hogy egy szolgáltatónak mindent meg kell tennie, hogy szolgáltatását igénybevevők bizalmát megszerezze, és azt aztán megőrizze. Jogos igény a kellő szaktudással végzett pontos és precíz munka és az elfogadható ár. Különösen így van ez egy olyan speciális szolgáltatás esetén, melynek igénybe vétele a törvény erejénél fogva eleve kötelező és kellemetlenségként még esetleg korom is kerülhet az ingatlanba.

Céljaink az ügyfeleink szempontjait, érdekeit maximálisan figyelembe véve a következők:

· Kötelező szolgáltatásaink minél kevésbé vegyék igénybe idejét és türelmét.

· Szolgáltatási rendünk igazodjék megrendelőnk elvárásaihoz.

· Kéményekkel kapcsolatos gondjaikban legyünk tanácsadó partnerek.

· Határozott, korrekt magatartás, szolgáltatási struktúra és eljárás legyen jellemző tevékenységünkre.

· Az élet, tűz –és vagyonbiztonság érdekében kifejtett tevékenységünk maradéktalan, és garantált legyen.

· Kulturált, jól képzett szakembereket biztosítsunk.

· A jogszabályi előírásoknak megfelelő, korrekt tartalmú irat és nyomtatvány anyagokat alkalmaztunk.

 

Az ellátás módjának változásai

 

 

2016 július 1-től, azokon a területeken, ahol kéményseprő-ipari közszolgáltató már nem működik, a gazdálkodó szervezetek * tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok esetében a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatást a tűzvédelmi hatósági nyilvántartásba vett kéményseprő szolgáltatók látják el.

 

Lényeges különbség az eddigiekhez képest, hogy a gazdálkodó szervezetek * részére az ellátás most már nem sormunka keretében, automatikusan történik.

 

Az égéstermék elvezetőt üzemeltető gazdálkodó szervezet * kötelessége és felelőssége, hogy az időszakos ellenőrzés kellő időben történő megrendeléséről gondoskodjon.

 

Tapasztalataink szerint egy bekövetkezett káreseményt követően a kártérítés feltételeként a biztosító társaságok is megkövetelik a tulajdonosi/ üzemeltetői kötelezettségek teljesítésének visszamenőleges igazolását.

Az igazolás hiányának egy tűzvédelmi hatósági  ellenőrzéskor is következményei lehetnek.

 

 

*Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai gazdasági társulat, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.